18 jul

Minder (structureel) overwerk; minder werkstress

Onbetaald overwerk duur cadeau voor werkgevers

De 7 miljoen werknemers in Nederland verrichten jaarlijks voor ruim 20 miljard euro aan onbetaald overwerk, zo blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de FNV. Als je dit zou omzetten naar betaald werk, dan levert dat bijna 300.000 extra fulltime banen op. Daarmee is de officiële werkloosheid in één klap voor meer dan de helft opgelost.

Lees verder

12 jun

Debat: moet onze R&O op de schop?

“Het functioneringsgesprek functioneert niet’’. “Schaf het beoordelingsgesprek af”. Twee recente krantenkoppen over de systematiek van beoordelings- en functioneringsgesprekken. De traditionele vorm van het beoordelingsgesprek staat duidelijk onder druk. En dat is niet voor niks. Lees verder

19 mei

Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten

Op 15 mei 2017 hebben de VSNU en de werknemersorganisaties (onder wie de FNV) het cao-onderhandelaarsakkoord omgezet in een definitief cao-akkoord. De cao-partijen streven ernaar om de afspraken uit het akkoord zo snel mogelijk, maar uiterlijk eind juli 2017, om te zetten in een nieuwe cao-tekst. De salarisschalen in de nieuwe cao gelden al vanaf 1 januari 2017. Lees verder

07 apr

Principeakkoord cao universiteiten

De vakbonden en de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) hebben een voorlopig akkoord over een nieuwe cao bereikt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. De bonden zijn blij dat er eindelijk structurele afspraken in de cao komen over de aanpak van de zeer hoge werk- en prestatiedruk op de universiteiten. De leden van alle vakbonden mogen binnenkort hun stem uitbrengen over het bereikte akkoord. Lees verder

14 mrt

Werkdruk zorgt voor minder ontwikkeling in je functie

Te hoge werkdruk zorgt voor het meeste (langdurig) ziekteverzuim. Werkstress is beroepsziekte nummer één. Om een beeld te krijgen van werkstress op universiteiten heeft FNV Overheid in november 2016 een enquête uitgezet onder alle medewerkers van Nederlandse universiteiten. De uitslag van deze enquête is betrouwbaar; bijna 2.600 medewerkers hebben tijd genomen om de enquête in te vullen. De resultaten zijn bekend, de cijfers soms zelfs schokkend.

Lees verder

24 feb

Wil je flexibel werken?

Sinds 1 juli 2000 is de Wet flexibel werken van kracht. Op grond van deze wet hebben werknemers een wettelijk recht op vermindering of vermeerdering van de overeengekomen arbeidsomvang. Ook als je flexibel wil werken (bijvoorbeeld als je 36 uur werkt en dit graag met de 4×9-variant wil doen). Dien uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum een schriftelijk verzoek in. Lees verder