24 feb

Algemene ledenvergadering 2014

Op dinsdag 11 maart 2014 houdt de Abvakabo TU Delft zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ben jij lid? Kom dan naar deze bijeenkomst en weet wat er binnen de TU Delft speelt of gaat spelen.

De vier vakbonden aan de TU Delft onderhandelen sinds juni 2013 over een nieuw sociaal plan. De Abvakabo TU Delft zal onder andere het nieuwe sociaal plan van de TU Delft (1 april 2014 – 1 januari 2016) aan de leden voorleggen. Je hoort wat er gaat veranderen in de voorzieningen die medewerkers krijgen die boventallig worden na een reorganisatie. Ben je het met de voorgestelde veranderingen eens? Dan stem je met het nieuwe sociaal plan in. Vind je het helemaal niets? Dan wijs je het af.

Graag zien we je op dinsdag 11 maart op de bijeenkomst. De starttijd is 12.00 uur en de locatie is de Snijderszaal (LB 01.010, direct na de lift aan de rechterzijde) op de faculteit EWI. De bijeenkomst duurt tot maximaal 13.30 uur.

 

Deel dit bericht / Please share this post