04 mei

WO in actie!

De leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs hebben al actie gevoerd. Nu komen de medewerkers aan het wetenschappelijk onderwijs in actie. De werk- en prestatiedruk is al hoog en die blijft maar stijgen. De maat is vol! Er moet meer geld vanuit de overheid naar het wetenschappelijk onderwijs. Daarom slaan studentenorganisaties en vakbonden de handen ineen als WOinActie voor gezamenlijke acties.

Doelmatigheidskorting

Binnen het hele onderwijs wordt de komende jaren 183 miljoen euro bezuinigd: de doelmatigheidskorting. Maar deze bezuiniging wordt niet gecompenseerd door het geld dat vrij is gekomen door het afschaffen van de studiefinanciering.

Eisen WOinActie

WOinActie stelt 2 eisen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW):

  1. de doelmatigheidskorting moet van tafel
  2. er moeten daadwerkelijke investeringen komen in het WO

Tijdspad acties

Op 5 december overhandigde WOinActie al een petitie over dit onderwerp aan het parlement. Maar tot op heden is er niets gebeurd.

In de week van 21 mei sturen de we minister Van Engelshoven van OCW een brief met ons ultimatum. Hierin stellen we dat de doelmatigheidskorting voor Prinsjesdag van tafel moet zijn. Daarnaast moet er een concreet plan liggen voor netto investeringen in het WO.

Tot Prinsjesdag zetten we ons ultimatum kracht bij met publieksvriendelijke acties als een stormbaan of ‘Night of Protest’.

Daarnaast vindt er ook een gesprek plaats met de minister.

Niet nakomen ultimatum

Wordt dit ultimatum niet nagekomen, dan volgt eind september een actieweek met hardere acties.

Deel dit bericht / Please share this post