StrategOR

Verkiezingen OR en OdC

Durf jij wel een nieuwe uitdaging aan? Stel je dan vóór 6 oktober 2017 kandidaat voor FNV in de OR- en OdC-verkiezingen aan TU Delft. De verkiezingen vinden plaats op 6 en 7 november 2017. Je bent welkom in de FNV-fractie. Als je al ervaring hebt in een OR of OdC, en als je voor het eerst actief wil worden. Of je al tientallen jaren werkt aan TU Delft of pas sinds 2017.

We doen het samen!

Als lid van FNV ben je goed af. Je kunt scholing, (telefonisch) advies en informatie krijgen. Dit helpt je om een rol van betekenis te kunnen spelen in de OR of OdC. Ook kun je beroep doen op de vakbondsfunctionaris en de vakbondsconsulenten voor advies en hulp. Dit zijn TU-medewerkers die een aantal uur per week vrijgesteld zijn voor vakbondswerk.

Handige weetjes

Zittingstermijn

De zittingstermijn in de OR of OdC is in principe drie jaar. Het is bespreekbaar als je korter dan drie jaar zitting wil nemen in de FNV-fractie. Neem dan contact op met Anke Schols, de fractievoorzitter van FNV.

Compensatie

  • Als je in de Ondernemingsraad stapt, dan krijgt jouw afdeling hiervoor compensatie. TU Delft heeft een regeling voor OR-leden.
  • Hoewel OdC-leden ook compensatie krijgen, is er geen generieke regeling. Wel ligt er een brief uit 2014 waarin het College van Bestuur het belang van goede medezeggenschap onderstreept bij decanen en directeuren.

Speerpunten FNV

Belangrijke datums verkiezingen 2017