04 jul

Intimidatie & Pesten op Nederlandse universiteiten


De vakbonden in het Lokaal Overleg aan de TU Delft organiseren een lunchlezing over het thema “Intimidatie & Pesten”.

Informatie vind je op deze website (intranet TU Delft), je kunt je hier ook aanmelden om de bijeenkomst bij te wonen.

Aanleiding voor de bijeenkomst zijn twee rapporten die onlangs zijn gepresenteerd. Gastspreker van de bijeenkomst is dr. Marijke Naezer (Radboud Universiteit Nijmegen). De spreektaal is Engels. De vakbonden zorgen voor een eenvoudige lunch, hiervoor graag wel aanmelden voor 29 augustus 2019.