30 aug

Ware Opening academisch jaar

WOinActie, FNV, VAWO en LSVb voeren actie tegen de bedreiging voor de wetenschap en het universitair onderwijs in Nederland. Zij organiseren daarom op maandag 2 september 2019 de Ware Opening van het Academisch Jaar in Leiden.

Op het moment dat minister van Engelshoven haar beleid verdedigt in de Pieterskerk in Leiden tijdens de opening academisch jaar van de Universiteit Leiden, zullen honderden mensen die in de wetenschap werken zich elders in Leiden verzamelen om de Ware Opening van het Academische Jaar te houden met studenten, wetenschappers en andere collega’s.

Nederland stevent af op kennisachterstand

Bezuiniging op bezuiniging!

De achterstallige investeringen van 1.15 miljard in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek om de werkdruk terug te dringen zijn namelijk nog steeds niet toegezegd. Integendeel, bezuinigingen in de vorm van de doelmatigheidskorting gaan gewoon door.

De minister is ook van plan om de voorstellen voor een nieuw bekostigingsmodel over te nemen van de ‘commissie Van Rijn’. Daarbij worden gelden van de alfa, gamma en medische faculteiten overgeheveld naar de technische bèta-opleidingen. Dit bedrag kan oplopen tot 100 miljoen euro. Elk jaar opnieuw!

Het gebrek aan investeringen en de opeenstapeling van bezuinigingen zorgen ervoor dat het voor werknemers niet meer haalbaar is om kwaliteit te blijven leveren in zowel onderwijs als onderzoek. Tenminste, niet zonder er zelf aan onderdoor te gaan.

Extreem hoge werkdruk

De huidige situatie zorgt al voor een extreem hoge werkdruk. Dat heeft enorme gevolgen voor werknemers, voor studenten, maar ook voor Nederland als wetenschapsland.

Door de bezuinigingen en overheveling van gelden zullen meerdere faculteiten moeten reorganiseren. Banen verdwijnen. De toch al extreem hoge werkdruk loopt nog verder op, de competitie verhardt en vakgebieden worden elkaars concurrenten.

Veel universitair docenten geven aan dat zij hun studenten, door de hoge werkdruk, nauwelijks de kwaliteit van lesgeven en begeleiding kunnen bieden die zij noodzakelijk achten.

De kwaliteit van het universitair onderwijs staat al jaren onder druk en die mag niet verder omlaag. Integendeel. De kwaliteit van het universitair onderwijs moet juist omhoog! Want Nederland stevent af op een kennisachterstand.

Achterstand voorkomen

WOinactie, FNV, VAWO en LSVb willen adequate financiering. Daarvoor moet de achterstallige 1.15 miljard worden geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, moeten de huidige bezuinigingen worden teruggedraaid en moet er geïnvesteerd worden in alle wetenschapsgebieden.

Tijdens de ‘Ware Opening’ staan we stil bij de ware gevolgen van het kabinetsbeleid, maar laten we vooral zien wat de kracht is van elk wetenschapsgebied en hoe onmisbaar de samenwerking tussen die verschillende wetenschapsgebieden is.

Het bezuinigingsbeleid van minister Van Engelshoven van Onderwijs vormt een serieuze bedreiging voor de wetenschap en het universitair onderwijs in Nederland. Daarbij slaat de minister de plank mis door zich te eenzijdig te richten op de toegepaste wetenschap. Juist samenwerking tussen alle wetenschapsgebieden leidt tot waardevolle wetenschappelijke doorbraken.

Verslag ware opening op 2 september 2019

Wat de gevaren zijn van de bezuinigingen en de verhalen achter onze eisen, kun je zien in dit filmpje.
Wat de gevaren zijn van de bezuinigingen en de verhalen achter onze eisen, kun je zien in dit filmpje.