01 okt

We moeten “WNRA proof” worden

Inleiding

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. De belangrijkste gevolgen van deze wet zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts-)positie van ambtenaren gelijk zal worden aan die van werknemers in het bedrijfsleven.

Wat gaat veranderen?

De medewerkers aan openbare universiteiten vallen vanaf 1 januari 2020 niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek (BW). Voor de invoering van de WNRA moeten de universiteiten verschillende wetten, regelingen en overeenkomsten aanpassen. Zo ook de CAO-NU.

Aanpak TU Delft

Ook aan de TU Delft moeten heel wat regelingen aangepast worden. Welke regelingen we zoal bedoelen? Je kunt denken aan: flexibele arbeidstijden, IKA, R&O, vergoeding dienstreizen, ongewenst gedrag. In al deze regelingen staan nu verwijzingen naar het Ambtenarenrecht, die moeten omgezet worden naar het Burgelijk Wetboek.

Het overleg over de omzetting naar WNRA gebeurt zowel in de Ondernemingsraad als in het Lokaal Overleg (LO). Beide gremiums moeten uiteindelijk ook instemmen met de definitieve regelingen. De overleggen over het aanpassen van de TU-regelingen zijn al in mei 2019 begonnen. Een aantal regelingen is dus al “WNRA-proof”gemaakt.

Infographic downloaden

Download hier onze infographic over WNRA.