11 mei

Algemene ledenvergadering 5 april 2016

FNV TU Delft heeft op 5 april zijn jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Behalve de jaarlijks terugkerende onderdelen (jaarrekening en jaarverslag) stond dit jaar de (her)benoeming bestuursleden van de BLG op de agenda. Na afloop van de ALV,  die alleen voor leden toegankelijk was, heeft FNV TU Delft een informatieve pensioenbijeenkomst georganiseerd die breed toegankelijk was.

Nieuwe samenstelling bestuur BLG

Door het vertrek van BLG-bestuursleden moesten we enkele vacatures opvullen, liep de zittingstermijn van enkele bestuursleden af en kregen BLG-leden een andere functie binnen de BLG.

Het bestuur van onze BLG is nu als volgt samengesteld:

  • Wil Schuiten (herbenoemd), voorzitter
  • Jolanda Dijkshoorn (benoemd), secretaris
  • Gerdien de Hair-van Breda (benoemd), penningmeester
  • John Baggen
  • Aad Beeloo
  • Tom de Weger

Pensioenbijeenkomst druk bezocht

FNV TU Delft vond het belangrijk dat medewerkers pensioenvragen aan een deskundige konden stellen. Er is zoveel berichtgeving in de media over dekkingsgraden die niet goed zijn, dat het logisch is dat we willen weten waar we aan toe zijn. FNV TU Delft heeft pensioendeskundige Jan Willem Dieten uitgenodigd om helderheid te geven.

Vooraf hadden we wel ingeschat dat de TU-medewerkers belangstelling voor deze bijeenkomst zouden hebben. Maar we waren (aangenaam) verrast door de grote belangstelling: de collegezaal had niet voldoende zitplaatsen. Medewerkers met interesse moesten blijven staan, of zij gingen op tafels zitten.

Kon je niet aanwezig zijn, maar wil je wel de presentatie bekijken? Dat kan via deze link.