21 jul

Universiteiten betalen in september 0,8% salarisverhoging uit

Spaarvarken_Freepik

Universiteiten gaan op 1 september 2016 het salaris met terugwerkende kracht verhogen met 0,8%. Dat heeft de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) bekend gemaakt. Deze loonsverhoging is niet gebaseerd op een afspraak tussen de cao-partijen.

De bonden zijn het niet eens met de uitleg van de VSNU over de loonruimteovereenkomst (LRO) die vorig jaar werd afgesloten. Volgens de bonden moet op grond van de LRO nog 2% in plaats van 0,8% per 1 januari 2016 als structurele salarisverhoging worden uitbetaald.

Reden om de onderhandelingen op te schorten

Het geschil over de loonruimte voor 2016 is onder meer de reden geweest voor de bonden om de cao-onderhandelingen voorlopig op te schorten. Daarnaast verschillen de bonden met VSNU over de noodzaak om concrete cao-afspraken te maken over belangrijke thema’s als het terugdringen van de hoge werkdruk en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Vakbonden en VSNU zijn het niet eens over belangrijke thema’s als terugdringen hoge werkdruk en het werken aan duurzame inzetbaarheid

FNV Overheid vindt, samen met de andere bonden, dat de werknemers de afgesproken loonsverhoging (2%) per 1 januari 2016 zo snel mogelijk moeten krijgen. VAWO-directeur Pechler: ‘Dat de VSNU nu dit deel van de LRO gaat uitvoeren, is positief. We gaan ervan uit dat de VSNU spoedig ook de overige gemaakte afspraken uit de LRO nakomt.’

Ledenraadplegingen op de universiteiten

In de maanden juni en juli hebben de vakbonden ledenraadplegingen gehouden op de universiteiten. Eind juli komen de vakbonden bij elkaar om te zien wat er voor commentaar uit deze ledenraadplegingen is gekomen. De vakbonden streven ernaar om met de VSNU te komen tot een nieuwe cao. De huidige cao liep op 1 juli 2016 af.