09 nov

Meer met minder!

Over ‘handdoekje leggen’ en andere uitdagingen

WOinActie wil bereiken dat de overheid de financiering voor de universiteiten terugbrengt naar het niveau van het jaar 2000. In september vonden aan veel universiteiten ludieke acties plaats, zoals colleges in de buitenlucht. Had dit succes? Nee. De minister kondigde aan de geldkraan zelfs nog verder dicht te draaien. Ook wil zij de mogelijkheid tot het instellen van een numerus fixus door een opleiding aan banden leggen. WOinActie wil dat medewerkers en studenten hun ongenoegen hierover aan de minister laten blijken tijdens een demonstratie in Den Haag in december.

Kom naar de bijeenkomst WOinActie TU Delft op 13 november

‘Meer met minder’ lijkt het parool van de minister. Allemaal slecht nieuws voor de kwaliteit van onderwijs, én voor onze werkdruk. Landelijk, maar juist ook voor onze universiteit. Wij zijn namelijk al lang en breed uit ons jasje gegroeid! De campus van de TU Delft is ingericht op een zeker aantal medewerkers en studenten. Bedroeg de totale populatie in 2008 nog ruim 20 duizend personen (15.838 studenten[1] en 4.640 medewerkers[2]), in 2017 was zij gegroeid naar een kleine 31 duizend personen (23.461 studenten[1] en 5.189 medewerkers[3]). Tel daarbij op de stijging van het aantal studenten dat in academisch jaar 2018-2019 is begonnen…

In een kwartier van Bouwkunde naar de Fellowship!

De grote vraag is vooral: waar laten we al deze mensen? Zeker, op de campus zijn enkele nieuwe gebouwen uit de grond gestampt. Maar er zijn (en worden) ook oude gebouwen afgestoten (en afgebroken). Innovatief als de organisatie is, zoekt zij creatieve oplossingen voor het vastgoedprobleem. Kamers maken plaats voor kantoortuinen. De bezwaren (o.a. meer ziekteverzuim, psychologische klachten, concentratieproblemen) zijn al jaren bekend. Maar we kúnnen niet anders. Op de korte termijn is er domweg geen andere oplossing. Er moeten immers ook studieplekken en projectruimtes zijn. En zijn er op de campus niet voldoende zalen voor grote hoorcolleges? Uitwijken naar een bioscoopzaal in de binnenstad dan! Of er komen meer avondcolleges. Dat betekent minder tijd voor het gezin of voor ontspanning. En vergeet niet de tijd die nodig is om naar een ander gebouw te gaan. De afstand tussen bijvoorbeeld faculteit Bouwkunde en onderwijsgebouw Fellowship is ruim twee kilometer. Docenten en studenten moeten deze afstand afleggen in 15 minuten. Want dan begint het volgende college.

‘Overwerk en minder tijd voor onderzoek dan afgesproken’ blijkt uit onderzoek Rathenau Instituut

U zei, meer met minder? Bovenop het ‘handdoekje leggen’ voor een studie- of werkplek komt een tweede uitdaging. Met minder handjes meer werk verzetten. Bij de OOD-reorganisatie in 2006 streefde de TU naar een verhouding WP-OBP van 1,45 (deze was toen nog 1,02)[4]. In 2010 volgde een nieuwe reorganisatieronde van drie jaar. Die was bedoeld om de bezuiniging van 45 miljoen euro te kunnen opvangen. Minder medewerkers moeten de torenhoge ambities van de TU Delft (rankings) en de overheid (hoog kwalitatief onderwijs) waarmaken. In 2017 lag de verhouding WP-OPB op 1,49. Het OBP doet intussen al meer met minder personen dan het streefgetal in 2006. Ook wat het onderwijs betreft is de werkdruk hoog. De student/staf ratio ligt rond de 19 studenten per medewerker[5]. Maar waar deze ratio bij de niet-technische universiteiten daalt, neemt die bij de technische universiteiten juist toe. Dat is niet zo gek: het bedrijfsleven staat te springen om goedopgeleide ingenieurs.

Waarom in actie komen in december?

Zeg nu zelf, eigenlijk hebben we helemaal geen tijd voor acties. Het werk moet door. Maar we kunnen niet nóg meer doen met minder: we werken al te veel over, we doen al teveel concessies en we zitten al teveel opgehokt. Studenten hebben recht op goed onderwijs met voldoende begeleiding en met deugdelijke, moderne apparatuur. Je hoeft geen Einstein te zijn om te snappen dat de universiteit het binnengekomen geld slechts eenmaal kan uitgeven.

Met nóg minder ziet een practicumles van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek er straks zo uit!

Informatiebijeenkomst WOinActie TU Delft

Op dinsdag 13 november willen we je meer vertellen over WOinActie en de acties in december. Kom dus om 12.00 uur naar de Senaatzaal van de Aula Congrescentrum! Ook willen we dan peilen of er bij medewerkers en studenten draagvlak is voor meedoen aan een landelijke actiedag in december. Kom dus naar de informatiebijeenkomst en neem collega’s of medestudenten mee!

Broodje erbij? Meld je dan maandag 12 november aan voor 10.00 uur. Uiteraard is het ook mogelijk om mee te doen met een van de sessies MINDGYM. Dit is een work-out voor je hersenen zodat die soepel blijven en beter bestand zijn tegenwerkstress.


[1] https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/feiten-en-cijfers/onderwijs/studentenpopulatie/

[2] Jaarverslag 2009 TU Delft (blz. 152)

[3] https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/feiten-en-cijfers/personeel/

[4]https://www.delta.tudelft.nl/article/ood-te-weinig-gelet-op-kosten

[5] https://www.vsnu.nl/studentengroei.html

Deel dit bericht / Please share this post