18 jan

Vakbondsconsulent nodig?

In onze nieuwsbrieven van 24 oktober 2018 en 6 december 2018 informeerde de FNV TU Delft dat er veranderingen aan zaten te komen in onze dienstverlening. Het vervroegde pensioen (december 2018) van de vakbondsconsulent was daar de reden van. Onze vacature voor een vakbondsconsulent leverde een kandidaat op die de verdere procedure is ingegaan. Maar wat als jij NU hulp of advies van de vakbondsconsulent nodig hebt?

Hulp en advies blijft, maar alleen nog op donderdagen

De FNV TU Delft is heel blij dat Wil Schuite tot 1 september 2019 nog maximaal één dag per week onze leden hulp en advies wil blijven bieden. Na afstemming met de FNV TU Delft heeft ze besloten dat de donderdag haar vast dag wordt als interim vakbondsconsulent. Wil is dus wat minder flexibel beschikbaar. Dat is heel jammer en wellicht ook lastig voor jullie: onze leden. Toch is de FNV TU Delft heel blij dat dit toch is rondgekomen. Een alternatief was er niet. De bemiddeling aan de TU Delft zou zijn weggevallen. En de leden zouden meteen bij de juridische afdeling van de FNV zijn beland.

Praktisch advies voor hulp- of adviesvraag

Heb jij advies of hulp nodig van de vakbondsconsulent? Het is dan het handigst en het meest efficiënt om een korte e-mail op te stellen. Daarin staat: jouw naam, wat je vraag precies is. Wees zo concreet mogelijk. Als je bijvoorbeeld een vraag over R&O hebt, geef dan aan of het bijvoorbeeld een bezwaar is op je R&O, of advies nodig hebt wat te doen als het gesprek anders is gelopen dan je vooraf gedacht had. Het is belangrijk dat de vakbondsconsulent dit zo snel mogelijk weet, ook in verband met termijnen waarbinnen je bijvoorbeeld bezwaar moet indienen. Uiteraard gaan de beheerders van de FNV-mailbox zeer zorgvuldig om met de privacygevoelige e-mails.

Zou jij de functie van vakbondsconsulent willen doen?

De FNV TU Delft is tevreden met in elk geval alvast één kandidaat voor de functie. (Er staat nog een gesprek in de planning met een ander lid dat geïnteresseerd is in de functie.) Toch willen we je nog eens vragen om na te denken over deze veelzijdige, interessante functie. Dit omwille van de continuïteit voor de FNV en zodat de vakbondsconsulenten ook met elkaar kunnen overleggen.

Houd jij van werk met veel sociale contacten en heb je een vaste baan bij de TU Delft? Kom dan eens met ons praten over deze (tijdelijke) functie die je dan naast je eigen baan doet. De FNV TU Delft kan jouw beheerseenheid financiële compensatie aanbieden. Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat je op korte termijn met de opleiding kunt starten.

Deel dit bericht / Please share this post