01 feb

CvB TU Delft: Iedereen mag demonstreren op 15 maart 2019

 

De FNV TU Delft liep op 14 december 2018 mee in de demonstratie van WOinActie in Den Haag. Ondanks de vele medewerkers en studenten die meeliepen om aandacht te vragen voor de drie eisen van WOinActie, gaf de Minister van Onderwijs geen gehoor aan de eisen.

Voor de FNV/AOb en de VAWO was dit aanleiding om in de week van 11 t/m 15 maart een actieweek te organiseren. Ook WOinActie steunt deze actieweek en heeft zich aangesloten, evenals de VSNU en universiteiten.

Waar gaat de actie ook al weer over?

De afgelopen 15 jaar is er flink bezuinigd op het wetenschappelijk onderwijs. De rijksbijdrage per student is sinds 2003 met 25% afgenomen. De werkdruk is juist enorm toegenomen.

De vakbonden en WOinActie hebben de volgende eisen voor de regering:

  • afschaffing van de doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro
  • herstel van de overheidsbijdrage naar het niveau van 2000
  • afschaffing van de lumpsumkorting van 19 miljoen euro

Investeer de vrijgekomen gelden van het leenstelsel in extra docenten

Naast de werkdruk is de onzekerheid toegenomen. Het aantal tijdelijke aanstellingen is schrikbarend hoog, vooral onder de docentfuncties. Het sectorakkoord tussen minister, studentenbonden en de VSNU over de besteding van de gelden uit het leenstelsel zal geen verlichting van de werkdruk brengen. Integendeel. Van de afspraak om het leenstelselgeld in te zetten voor meer docenten is sowieso weinig terecht gekomen tot dusver.

Waarom een landelijke actieweek?

De situatie in het wetenschappelijk onderwijs is intussen zo nijpend geworden dat de universiteiten (bestuurders, medewerkers en studenten) op 14 december 2018 in actie zijn gekomen. Helaas zonder enig resultaat.

Daarom willen de vakbonden vlak voor de verkiezingen van de Provinciale Staten (op 20 maart 2019) heel duidelijk maken dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan investeren in het onderwijs! 

De FNV/AOb roept alle leden op in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs om vrijdag 15 maart te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Deze staking is uniek, omdat er nog nooit in het hele onderwijs gezamenlijk werd gestaakt.

Passieve steun TU Delft

De ondernemingsraad TU Delft onderkent de eisen van de vakbonden en steunt de onderwijsactie. De raad heeft in de vergadering met het College van Bestuur op 31 januari 2019 vervolgens het College gevraagd om ook de actie te steunen. Hierop heeft het College zijn passieve steun uitgesproken. Dit betekent dat medewerkers en studenten mogen deelnemen aan de demonstratie op 15 maart.

Kom in actie! Ga naar de demonstratie op 15 maart 2019!

Actiecomité aan TU Delft

De FNV TU Delft vindt het belangrijk om met zoveel mogelijk naar Den Haag af te reizen. Om dat te realiseren hebben wij TU Delft het initiatief genomen om een actiecomité in het leven te roepen.

Iedereen aan de TU Delft is welkom om zich bij ons aan te sluiten. De eerste bijeenkomst van het actiecomité vindt plaats op donderdag 14 februari 2019, tussen 10.00-10.45 uur in gebouw 26B2.210. (Bouwcampus). Adres: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft.

Plattegrond naar gebouw 26B

Meer informatie?

Persbericht FNV en AOb aankondiging landelijke onderwijsstaking 15 maart 2019

Download de actieflyer 15 maart

Lees hier de eisen per onderwijssector

Eisen FNV (Onderwijs & Onderzoek) voor HBO en WO

Lees hier waarom het onderwijs miljarden nodig heeft

Brief d.d. 8 februari 2019 met ultimatum aan Minister van Onderwijs en aan Minister-President

Deel dit bericht / Please share this post