09 sep

Themadiscussie doelgroepenbeleid TU Delft uitgesteld

In onze nieuwsbrief van 17 juni 2015 kondigden wij een discussie aan over het doelgroepenbeleid TU Delft. Omdat de medezeggenschapsgremia het conceptrapport “Fit for the Future” nog niet ontvangen heeft, moet FNV-TU Delft helaas de themadiscussie uitstellen die op 15 september 2015 plaats zou vinden.

FNV vindt het niet zinvol de discussiebijeenkomst door te laten gaan zonder dit noodzakelijke document. In het conceptrapport “Fit for the Future” is het personeelsbeleid voor de functiegroep secretaresses omschreven. Het rapport is bovendien de basis voor het beleid voor functiegroepen als technisch medewerkers, secretaris etc. dat nog vorm moet krijgen.

FNV laat zo snel mogelijk weten wanneer deze sessie nu georganiseerd wordt.

Deel dit bericht / Please share this post