07 apr

Principeakkoord cao universiteiten

De vakbonden en de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) hebben een voorlopig akkoord over een nieuwe cao bereikt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. De bonden zijn blij dat er eindelijk structurele afspraken in de cao komen over de aanpak van de zeer hoge werk- en prestatiedruk op de universiteiten. De leden van alle vakbonden mogen binnenkort hun stem uitbrengen over het bereikte akkoord.

Moeizame onderhandelingen

Vakbonden zijn blij dat ze na een moeizaam proces toch een akkoord hebben voor ongeveer 50.000 universiteitsmedewerkers. Op dinsdag 11 april vergadert de landelijke adviescommissie WO over het bereikte akkoord. Hier wordt besloten of het akkoord positief aan de achterban wordt voorgelegd. Daarna organiseren de gezamenlijke bonden bijeenkomsten op de universiteiten rond het akkoord. Data hiervan worden gepubliceerd op onze site. De definitieve stemming is digitaal. Op 15 mei moet vastgesteld zijn of het akkoord definitief wordt omgezet in de cao.

Behaalde successen: structurele afspraken aanpak werk- en prestatiedruk

Elke universiteit moet vóór het eind van dit jaar (2017) een plan van aanpak opleveren over het terugdringen van de werkdruk en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

De vakbonden hamerden op structurele afspraken in de cao om de zeer hoge werk- en prestatiedruk binnen de universiteiten aan te pakken. We zijn dan ook blij dat we dit nu in de cao hebben vastgelegd.

Traject TU Delft

Vakbonden en College van Bestuur TU Delft stellen het plan van aanpak vast in het Lokaal Overleg. De laatste LO-vergadering van dit jaar vindt plaats op 27 november 2017. Het is een ambitieuze, maar zeker haalbare planning, om dan een plan van aanpak vastgesteld te hebben. Het is belangrijk dat bonden en CvB zo snel mogelijk beginnen aan het uitwerken van plannen en de onderhandelingen starten.

Deel dit bericht / Please share this post