Bedrijfsledengroep (BLG)

BLG-vierkantAls je lid bent van FNV TU Delft, dan maak je deel uit van de Bedrijfsledengroep ofwel de BLG. De bedrijfsledengroep heeft een bestuur (BBLG) waarin vrijwilligers er voor proberen te zorgen dat FNV TU Delft goed georganiseerd is. Dit doen ze door diverse commissies aan te sturen en door goed te luisteren naar de geluiden op afdelingen en diensten van de TU Delft. Door de signalen door te spelen naar de Ondernemingsraad, Onderdeelscommissie of Lokaal Overleg, kan er een oplossing komen.

In de BBLG kom je op voor de belangen van je collega's en organiseer je o.a. (informatieve) bijeenkomsten voor leden/medewerkers.

Wat doe je zoal bij de BBLG?

 • Je wisselt informatie uit vanuit de verschillende faculteiten en diensten van de TU Delft
 • Je bespreekt belangrijke onderwerpen, zoals de cao
 • Je stuurt diverse commissies aan (bijvoorbeeld de ORLO)
 • Je vormt een mening over een in te nemen FNV-standpunt in (landelijke) commissies
 • Je organiseert ledenraadplegingen (bijvoorbeeld over het sociaal plan, nieuwe cao)
 • Je organiseert themabijeenkomsten
 • Je werft kandidaten voor de OR/OdC en helpt bij de verkiezingscampagnes
 • Je werft kandidaten voor het LO

Hoe kom je in de BBLG?

De leden van FNV TU Delft kiezen de leden van de BLG. De zittingsperiode is twee jaar. De BLG overlegt eenmaal per maand.

Wie zitten er in de BLG?

 • Wil Schuite (voorzitter)
 • Vacature (secretaris)
 • Rob van der Vlies (penningmeester)
 • John Baggen
 • Aad Beeloo
 • Hans van der Meer
 • Biemla Sewnandan
 • Tom de Weger
 • Sandra Koreman (vakbondsfunctionaris)
 • René Plug (bestuurder)