Bedrijfsledengroep (BLG)

Als je lid bent van FNV Overheid en aan de TU Delft werkt, dan maak je deel uit van de Bedrijfsledengroep ofwel de BLG. De bedrijfsledengroep heeft een bestuur (BBLG) die de FNV TU Delft organiseert. In de jaarlijkse vergadering (het Ledenplatform) benoemen de leden de kandidaat-bestuursleden voor een periode van twee jaar.

De vakbondsfunctionaris en de bestuurder van de FNV zijn toegevoegd aan de BBLG.

Wat doe je zoal bij de BBLG?

 • Je wisselt informatie uit vanuit de verschillende faculteiten en diensten van de TU Delft
 • Je bespreekt belangrijke onderwerpen, zoals de cao
 • Je stuurt diverse commissies aan (bijvoorbeeld de ORLO)
 • Je organiseert ledenraadplegingen (bijvoorbeeld over het sociaal plan)
 • Je organiseert themabijeenkomsten
 • Je werft kandidaten voor de OR/OdC/LO en helpt bij verkiezingscampagnes
 • Je draagt bij aan de zichtbaarheid van de FNV aan de TU Delft

Huidige leden

 • Wil Schuite (voorzitter) Aftredend, niet herkiesbaar
 • Vacature (secretaris)
 • Rob van der Vlies (penningmeester)
 • John Baggen Aftredend, herkiesbaar
 • Aad Beeloo
 • Biemla Sewnandan
 • Tom de Weger Aftredend, herkiesbaar
 • Sandra Koreman (vakbondsfunctionaris)
 • Jan Boersma (bestuurder)

Wil jij jouw carrière nu een nieuwe impuls geven?

Dan gaan wij graag in gesprek met jou! Want wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die graag hun tanden willen zetten in onderwerpen als: arbeidsvoorwaarden, rechtvaardigheid, R&O-beleid, arbo- en ziektebeleid.

Angst voor vernieuwing?
Ik ben vooral bang dat alles hetzelfde blijft. (Loesje)

Leden die met ons de koers uit willen zetten voor de FNV TU Delft. Dat betekent niet alleen over zaken praten. Maar echt wat betekenen voor onze leden. Voor werknemers. Op een laagdrempelige en efficiënte manier. Wil jij met ons meebouwen aan de FNV en de TU Delft? Word actief in onze BLG en meld je uiterlijk op 22 maart aan.