Belangenbehartigers

BLG-vierkantFNV TU Delft is er voor jou… als je ons nodig hebt en om prettig te werken. Deze belofte staat op de homepage van de website. Je kunt bij onze belangenbehartigers (vakbondsconsulenten en vakbondsfunctionaris) terecht voor “hoe-zit-dit-nu-ook-al-weer-vragen” tot aan “Help-ik-heb-een-slechte-beoordeling-gehad-wat-nu-kwesties”.

Wat mag je van onze belangenbehartigers verwachten?

Als je een vraag hebt of hulp nodig hebt, dan mag je van ons betrokkenheid en deskundigheid verwachten. De FNV-vakbondsconsulenten hebben affiniteit hebt met onderwerpen als: arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen. Zij hebben de opleiding tot vakbondsconsulent afgerond en volgen regelmatig bijscholing zodat hun kennis up-to-date blijft. Bij de vakbondsfunctionaris kun je terecht voor algemene vragen. De FNV-belangenbehartigers kunnen in hun werk altijd hulp van de regiobestuurder inschakelen.

Wanneer heb je recht op onze hulp?

Onze leden hebben recht op hulp, of dit nu een adequaat antwoord is op een “hoe-zit-dit-nu-ook-al-weer-vraag” is, of (juridische) bijstand bij een meningsverschil, conflict of geschil. Toch zijn er wel een paar spelregels van toepassing. Zeker bij hulpvragen.

De belangrijkste regel is dat je lid moet zijn van FNV Overheid op het moment dat je een hulpverzoek doet. Als je bijvoorbeeld een slechte beoordeling hebt gehad en je hulp wil bij een bezwaar, dan moet je al lid zijn voordat het beoordelingsgesprek plaatsvond.

Als je lid geworden bent na je beoordelingsgesprek, dan geeft FNV TU Delft in de regel een eenmalig advies: bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een andere instantie. Zie de algemene voorwaarden van FNV Overheid.

Hoe krijg je onze hulp?

Hulp krijgen van FNV TU Delft is simpel. Je neemt contact op (bij voorkeur per e-mail waarin je jouw hulpvraag concreet omschrijft) met de FNV TU Delft, dan volgt op korte termijn een uitnodiging voor een intake-gesprek waarbij een dossier aangemaakt wordt.

Hoe de hulp er verder uitziet, of welke belangenbehartiger je krijgt is afhankelijk van jouw precieze hulpvraag.

Van wie krijg je hulp?

Wil Schuite

Vacature

https://fnv-tudelft.nl/wp-content/uploads/2017/01/pasfoto_sandra-e1483639755256.jpg

Sandra Koreman

Vakbondsconsulent
Individuele belangenbehartiging
Vakbondsconsulent
Individuele belangenbehartiging
Vakbondsfunctionaris
Algemene vragen
Aanwezig:
Geen vaste dag.
Aanwezig:
Dinsdag en vrijdag (gehele dag)
Contact:
fnv@tudelft.nl
Contact:
sandra.koreman@fnv.tudelft.nl

BLG-vierkant
Naar BLG

LAC-WO vierkant
Naar LAC-WO