09 nov

Week van de werkstress 2015

FNV TU Delft, de OdC-UD en de vakbonden in het Lokaal Overleg organiseren in de week van 16 tot en met 19 november 2015 een reeks (gratis) activiteiten waaraan medewerkers van de TU Delft deel kunnen nemen. Met deze activiteiten sluiten zij aan bij de “week van de werkstress” die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 geïnitieerd heeft. De activiteiten vinden rond lunchtijd plaats in het Cultuurcentrum van de TU Delft aan de Mekelweg 10.

Bron: 19 t/m 19 november: week van de werkstress

21 okt

Grootste opkomst bij sectorale raadpleging

ABP

Zojuist maakte FNV Overheid bekend dat de ABP-deelnemers de loondeal van het Kabinet Rutte massaal verworpen hebben. Van de ruim 44.000 stemmers stemde meer dan 83 procent tegen de loondeal. Dit was de grootste opkomst van de afgelopen decennia die is bereikt bij een sectorale raadpleging in de geschiedenis van de FNV.

FNV Overheid is blij met de enorme opkomst en vinden het een signaal waar het Kabinet niet omheen kan. Gesterkt met deze uitslag gaat FNV Overheid door met zijn verzet tegen de loondeal. De uitkomst van het referendum krijgt hierbij een belangrijke rol. FNV Overheid vindt dat het Kabinet niet om deze uitslag heen kunnen en verwacht dat ze er ernstig rekening mee gaan houden.

FNV Overheid dankt iedereen die de afgelopen week gestemd heeft en hoopt ook bij verdere activiteiten op jouw steun te kunnen blijven rekenen. Samen gaan we voor het best mogelijke resultaat. Een akkoord zonder verslechteringen met meer Koopkracht en Echte banen!

24 sep

Referendum loonakkoord en gevolgen pensioen

Protest-FNVAfgelopen zomer sloot het kabinet Rutte met drie vakcentrales een deal om 600.000 overheidsmedewerkers een loonsverhoging te kunnen geven. Alle 2,8 miljoen ABP-deelnemers moeten daarvoor straks koopkracht inleveren, terwijl ze daar weinig of helemaal niets van terug zien. Vooral jonge mensen zijn de dupe, voor hen kan de verslechtering oplopen tot 15%! Lees verder