09 nov

Meer met minder!

Over ‘handdoekje leggen’ en andere uitdagingen

WOinActie wil bereiken dat de overheid de financiering voor de universiteiten terugbrengt naar het niveau van het jaar 2000. In september vonden aan veel universiteiten ludieke acties plaats, zoals colleges in de buitenlucht. Had dit succes? Nee. De minister kondigde aan de geldkraan zelfs nog verder dicht te draaien. Ook wil zij de mogelijkheid tot het instellen van een numerus fixus door een opleiding aan banden leggen. WOinActie wil dat medewerkers en studenten hun ongenoegen hierover aan de minister laten blijken tijdens een demonstratie in Den Haag in december. Lees verder

23 okt

Mindgym, sportschool voor je geest

12 t/m 15 november: Week van de werkstress

Sinds de vorige CAO-NU hebben alle universiteiten een plan van aanpak gemaakt om de werkdruk te verminderen. FNV TU Delft vindt het belangrijk dat alle universiteiten ook echt met de punten in de plannen van aanpak aan de slag gaan. Het onderwerp is te belangrijk, want het gaat immers om onze gezondheid! Daarom organiseert de FNV TU Delft voor de derde keer een activiteit voor medewerkers en studenten in de week van de werkstress. Lees verder

01 jun

Vitaliteitspact en meer perspectief junior docenten en postdocs

cao-akkoord universiteiten
De vakbonden/werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en VAWO/CMHF en de VSNU zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de circa 50.000 universiteitsmedewerkers in Nederland. De looptijd van de cao is van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. Het akkoord bevat onder andere afspraken over meer perspectief voor junior docenten en postdocs, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van ondersteunend personeel, een vitaliteitspact en een structurele loonsverhoging. Je kunt tot 29 juni je mening geven over het akkoord.

Lees verder

04 mei

WO in actie!

De leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs hebben al actie gevoerd. Nu komen de medewerkers aan het wetenschappelijk onderwijs in actie. De werk- en prestatiedruk is al hoog en die blijft maar stijgen. De maat is vol! Er moet meer geld vanuit de overheid naar het wetenschappelijk onderwijs. Daarom slaan studentenorganisaties en vakbonden de handen ineen als WOinActie voor gezamenlijke acties. Lees verder

25 apr

Training 17 mei: Netwerken & contact met de achterban

Deze training gaat over jullie kwaliteiten en ambities. De dag gaat o.a. in op welke onderwerpen/dossiers je kunt samenwerken, hoe je als medezeggenschapsgremia elkaar kunt versterken, over netwerken en hoe je de achterban beter kunt bereiken en/of betrekken.

Wanneer?

Deze tweede training vindt plaats op 17 mei. We starten om 09.45 uur en eindigen rond 16.00 uur. De locatie is Lijm en Cultuur aan de Rotterdamseweg 272. We zorgen voor een lekkere lunch.

Voor wie?

De training is bedoeld voor leden van de FNV die actief zijn in de Ondernemingsraad, Onderdeelcommissies en het Lokaal Overleg. De OdC’s mogen één lid naar de training afvaardigen die geen lid is van de FNV.

Kosten en aanmelden

Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Als je je aanmeldt, verwachten we echter wel dat je aanwezig bent. Als je nog niet aangemeld bent (na accepteren Outlook-verzoek), dan graag aanmelden per e-mail.