Dossier: loonakkoord Rijk

Het overheidsakkoord: wat is de prijs en waar zijn de echte banen?

Overheidswerkgevers hebben in grote haast samen met andere vakbonden een voorlopig loonakkoord gesloten. Eerdere toezeggingen van het kabinet aan de vakbonden zijn daarbij niet nagekomen. De handtekening van FNV staat hier dan ook niet onder. Belangrijk: het kabinet financiert de loongroei voor een belangrijk deel door minder pensioenpremie af te dragen. Dit kan grote gevolgen hebben. cartoon_aangepast

Drie belangrijke redenen

Er zijn drie belangrijke redenen waarom FNV deze afspraak NIET heeft getekend:

 1. De afspraak heeft gevolgen voor de pensioenopbouw. Wat deze gevolgen zijn is echter niet duidelijk. FNV wil geen afspraken maken die gevolgen hebben voor meer dan 2,8 miljoen politieagenten, militairen, leerkrachten en ambtenaren zonder dat duidelijk is wat die gevolgen zijn. FNV zegt: bij twijfel niet doen.

 2. In het akkoord wordt gesproken over een verhoging van 5,05% van de lonen. De loonstijging wordt als volgt gefinancierd:

  a. Premieverlaging pensioenen
   0,8% is een verhoging die onderdeel is van een eerdere afspraak vanuit een premieverlaging van pensioenen. Veel sectoren hebben deze vrijval van de pensioenpremie al gekregen.
  b. Verandering pensioenbeleid
   1,4% van de verhoging wordt betaald door een verandering in het pensioenbeleid. Hiervan is niet duidelijk wat de gevolgen op korte en lange termijn zullen zijn voor de pensioenopbouw en de indexering van de pensioenen.
  c. Eenmalige uitkering
   2,85% en een eenmalige uitkering van € 500 is de zuivere loonruimte. Hierbij is niet duidelijk of dit voor alle sectoren geldt. Bovendien lijkt er naast deze loonruimte geen ruimte voor andere zaken.

 3. De verslechteringen die een aantal werkgevers wenst zijn niet van tafel. Ook FNV wil natuurlijk een akkoord waarmee we de impasse in zeven grote overheids-cao’s kunnen doorbreken. Maar dan moeten er wel duidelijke en eerlijke afspraken komen. Tijdens de verkennende gesprekken die FNV ook gevoerd heeft waren er door werkgevers toezeggingen gedaan die nu niet meer terugkomen in het akkoord.

Wat wil FNV?

 1. De gevolgen voor de pensioen moeten helder zijn.
 2. Alle verslechteringen moeten van tafel.
 3. Doorgeslagen flex moet stoppen. Dus vaste contracten voor vast werk!
 4. Afspraken moeten 1 op 1 doorwerken in alle ABP sectoren.
 5. Er moet ruimte zijn voor specifieke afspraken in sectoren zoals bij de politie.

Hoe gaat het nu verder?

Wij gaan de komende weken onderzoeken wat de gevolgen zijn van de maatregelen. We gaan praten met leden en niet-leden over deze afspraak en hoe we kunnen zorgen dat we tot een afspraak kunnen komen die wel goed is. We gaan door met het organiseren van acties, want er is geen cao. Geen cao voor het rijk, geen cao voor de politie, geen cao voor defensie, geen cao voor onderwijzers en geen cao voor de rechterlijke macht. De sectoren van FNV zullen samen optrekken.

Referendum

ACTIE

Lees ook: