LAC-WO

Wie wil er een goede cao?

LAC-WO vierkant Een goede cao krijg je pas als medewerkers (kunnen) zeggen wat zij belangrijk vinden. Als lid van FNV TU Delft heb je inspraak in o.a. de cao. Ga dus in gesprek met de vertegenwoordiger in het LAC-WO van FNV TU Delft en geef aan wat jij belangrijk vindt.

Wat doet de LAC-WO?

De belangrijkste taak van de Landelijke Advies Commissie Wetenschappelijk Onderwijs is advies geven aan de cao-onderhandelaar van FNV Overheid over de koers die bij de onderhandelingen ingenomen moet worden, wat de inzet bij de onderhandelingen is. Na de ledenraadpleging geeft de LAC-WO aan de cao-onderhandelaar wat de leden van FNV TU Delft vinden van de uitkomst van de onderhandelingen.

Hoe kom je in de LAC-WO?

De leden van de Bedrijfsledengroep (BLG) wijzen aan wie namens FNV TU Delft actief wordt in de LAC-WO. Het is belangrijk dat de LAC-leden tenminste een jaar beschikbaar zijn voor de commissie. De gemiddelde tijdsbesteding is acht uur per maand. Dit is inclusief voorbereidingstijd, zes vergaderingen per kalenderjaar, het raadplegen van leden en het volgen van trainingen.

Wie zit er in de LAC-WO namens FNV TU Delft?

  • Tom de Weger
  • John Baggen