Lokaal Overleg

In het Lokaal Overleg bespreken College van Bestuur en de vier vakbonden aan de TU Delft zaken gaan over de rechtspositie van medewerkers.

Waar gaat het over?

Afspraken die universiteiten en werknemersorganisatie maken binnen de VSNU zijn geen onderwerp van Lokaal Overleg. Cao-afspraken die universiteiten wel nader moeten uitwerken, komen in het Lokaal Overleg op tafel. 

Volgens de CAO-NU mag elke vakbond twee leden en twee plaatsvervangende leden afvaardigen in het Lokaal Overleg. In tegenstelling tot de Ondernemingsraad vinden daarvoor geen verkiezingen plaats.

Leden in het Lokaal Overleg

De vakbonden in het Lokaal Overleg hebben een belangrijke stem bij personeelsplannen en reorganisaties; zij toetsen een reorganisatie aan de CAO-NU en adviseren de Ondernemingsraad.

Afvaardiging FNV

John Baggen
Lid
Tom de Weger
Lid (plaatsvervangend voorzitter)


 
Gerelateerd aan Lokaal Overleg
Gerelateerde documenten