Onderdeelcommissie

Een Onderdeelcommissie (OdC) is een commissies van de Ondernemingsraad.

De OdC krijgt, volgens het instellingsbesluit van de Ondernemingsraad, de bevoegdheid tot het voeren van overleg met de decaan of beheerder Universiteitsdienst. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • De OR kan besluiten een aangelegenheid zelf te behandelen;
    (Maar: De OR kan een zaak die een OdC heeft behandeld niet ‘overdoen’.)
  • Een OdC kan zelf geen rechtsgeding voeren.
    (Want de WOR sluit uit dat een commissie een geding kan voeren.)
TU Delft heeft 9 Onderdeelcommissies

Het functioneren van onderdeelcommissies lijkt erg op een ondernemingsraad. De OdC werkt echter niet met vakbondslijsten. Leden zijn op persoonlijke titel in de OdC actief.

OdC en OR

De leden in een Onderdeelcommissie, zijn dus net als OR-leden gekozen leden. De zittingstermijn en de verkiezingen zijn gelijk(tijdig) met de Ondernemingsraad.


Gerelateerd aan Onderdeelcommissie