StrategOR

OR & OdC 2020

De huidige OR en OdC’s hebben zitting per 1 december 2017. Dit betekent dat de volgende medezeggenschapsverkiezingen in 2020 plaatsvinden. De zittingstermijn van de OR/OdC is drie jaar.

We doen het samen!

Als lid van FNV ben je goed af. Je kunt scholing, (telefonisch) advies en informatie krijgen. Dit helpt je om een rol van betekenis te kunnen spelen in de OR of OdC. Ook kun je beroep doen op de vakbondsfunctionaris en de vakbondsconsulenten voor advies en hulp. Dit zijn TU-medewerkers die een aantal uur per week vrijgesteld zijn voor vakbondswerk.

Handige weetjes

Compensatie

  • Als je in de Ondernemingsraad stapt, dan krijgt jouw afdeling hiervoor compensatie. TU Delft heeft een regeling voor OR-leden.
  • Hoewel OdC-leden ook compensatie krijgen, is er geen generieke regeling. Wel ligt er een brief uit 2014 waarin het College van Bestuur het belang van goede medezeggenschap onderstreept bij decanen en directeuren.

Speerpunten FNV

[envira-gallery id=”2914″]