24 feb

Wil je flexibel werken?

Sinds 1 juli 2000 is de Wet flexibel werken van kracht. Op grond van deze wet hebben werknemers een wettelijk recht op vermindering of vermeerdering van de overeengekomen arbeidsomvang. Ook als je flexibel wil werken (bijvoorbeeld als je 36 uur werkt en dit graag met de 4×9-variant wil doen). Dien uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum een schriftelijk verzoek in. Lees verder