01 jun

Vitaliteitspact en meer perspectief junior docenten en postdocs

cao-akkoord universiteiten
De vakbonden/werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en VAWO/CMHF en de VSNU zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de circa 50.000 universiteitsmedewerkers in Nederland. De looptijd van de cao is van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. Het akkoord bevat onder andere afspraken over meer perspectief voor junior docenten en postdocs, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van ondersteunend personeel, een vitaliteitspact en een structurele loonsverhoging. Je kunt tot 29 juni je mening geven over het akkoord.

Lees verder

21 okt

Grootste opkomst bij sectorale raadpleging

ABP

Zojuist maakte FNV Overheid bekend dat de ABP-deelnemers de loondeal van het Kabinet Rutte massaal verworpen hebben. Van de ruim 44.000 stemmers stemde meer dan 83 procent tegen de loondeal. Dit was de grootste opkomst van de afgelopen decennia die is bereikt bij een sectorale raadpleging in de geschiedenis van de FNV.

FNV Overheid is blij met de enorme opkomst en vinden het een signaal waar het Kabinet niet omheen kan. Gesterkt met deze uitslag gaat FNV Overheid door met zijn verzet tegen de loondeal. De uitkomst van het referendum krijgt hierbij een belangrijke rol. FNV Overheid vindt dat het Kabinet niet om deze uitslag heen kunnen en verwacht dat ze er ernstig rekening mee gaan houden.

FNV Overheid dankt iedereen die de afgelopen week gestemd heeft en hoopt ook bij verdere activiteiten op jouw steun te kunnen blijven rekenen. Samen gaan we voor het best mogelijke resultaat. Een akkoord zonder verslechteringen met meer Koopkracht en Echte banen!

24 sep

Referendum loonakkoord en gevolgen pensioen

Protest-FNVAfgelopen zomer sloot het kabinet Rutte met drie vakcentrales een deal om 600.000 overheidsmedewerkers een loonsverhoging te kunnen geven. Alle 2,8 miljoen ABP-deelnemers moeten daarvoor straks koopkracht inleveren, terwijl ze daar weinig of helemaal niets van terug zien. Vooral jonge mensen zijn de dupe, voor hen kan de verslechtering oplopen tot 15%! Lees verder