Verbinden

Verbondenheid op het werk. Die is er als je jezelf kunt zijn in en op je werk. Als je hart hebt voor de zaak en je bergen verzet om doelen te realiseren die de organisatie nastreeft. Als je gewaardeerd wordt. Voel jij je verbonden en gewaardeerd op het werk bij de TU Delft?

Over het algemeen voelen medewerkers zich verbonden als zij samenwerken met collega’s met wie zij goed kunnen opschieten. Als er een prettige, constructieve sfeer is op een afdeling of dienst, en als er ruimte is voor onderling vertrouwen.

Waardering is een belangrijke drijfveer voor medewerkers en zit in de kleine dingen. Een compliment van je leidinggevende. Of een bedankje voor goede service. Deze opstekers zijn vaak van grotere betekenis voor een medewerker dan een gratificatie bewust belonen.

De TU Delft kan voorwaarden scheppen om werknemers te motiveren. Als werknemer heb je ook je eigen verantwoordelijkheid en je eigen rol. FNV TU Delft ziet zichzelf als het Higgs-deeltje dat de universiteit en de werknemers met elkaar verbindt.

FNV TU Delft staat de medewerkers (en de organisatie) met raad en daad bij. Via de medezeggenschap en het Lokaal Overleg werkt FNV TU Delft mee aan goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en regelingen voor medewerkers.

Dit zorgt voor betrokken medewerkers, en voor een aantrekkelijke werkgever. Wie wil daar nu niet werken?

Ondernemingsraad (OR)

Door je als medewerker kandidaat te stellen voor de OR krijg je inspraak in het beleid van de TU Delft. De OR bemoeit zich in een periode van drie jaar met het beleid van de TU Delft. Via medezeggenschapsverkiezingen bepalen de medewerkers wie tot de OR toetreden.​

Onderdeelcommissie (OdC)

Alle faculteiten en de Universiteitsdienst hebben een Onderdeelcommissie. Dit zijn commissies van de Ondernemingsraad. De OdC heeft dezelfde bevoegdheden als de OR. Via medezeggenschapsverkiezingen bepalen de medewerkers wie tot de OdC toetreden.

Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg is ingesteld in het overlegprotocol dat bij de CAO NU hoort. In dit overleg maken het CvB en de bonden afspraken over jouw (secundaire) arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. De vakbonden bepalen zelf wie hun vertegenwoordigers in het Lokaal Overleg zijn. Er zijn geen verkiezingen die dit bepalen.​​