Voor iedereen

Verbondenheid op het werk. Die is er als je jezelf kunt zijn in je werk en op je werk. Als je hart hebt voor de zaak en je bergen verzet om doelen te realiseren die de organisatie nastreeft. Als je gewaardeerd wordt.

Dit zorgt voor een fijne werkomgeving. Wie wil daar nu niet werken! Wil jij meer voldoening halen uit je werk, nieuwe vaardigheden leren en bijdragen aan een betere werkomgeving en betere condities?

De OR of OdC is dan wel iets voor jou! Ga eens in gesprek met OR- of OdC-leden. Ook heeft de TU Delft een compensatieregeling als je in de OR- of de OdC stapt. Als bonden en College het eens worden, dan komt er ook voor LO-leden een compensatieregeling.

Je vindt de diverse regelingen bij de medezeggenschapsgremia aan de TU Delft.

Door je als medewerker kandidaat te stellen voor de Ondernemingsraad (OR) krijg je inspraak In het beleid van de TU Delft. Bij de verkiezingen kiezen de medewerkers 19 OR-leden uit de kandidatenlijst. De zittingstermijn van de OR is drie jaar. Meer weten?

Informatie over de Ondernemingsraad.

Elke faculteit en de Universiteitsdienst hebben een Onderdeelcommissie (OdC). Dit zijn commissies van de OR. De OdC heeft dezelfde bevoegdheden als de OR. De zittingstermijn van de OdC is drie jaar. Meer weten?

Informatie over Onderdeelcommissie

Het Lokaal Overleg is geregeld in het overlegprotocol dat bij de CAO-NU hoort. In het LO maken het CvB en de bonden aan de TU Delft afspraken over jouw (secundaire) arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Meer weten?

Informatie over het Lokaal Overleg