Verenigen

Wij zijn de FNV TU Delft.

Een vakbondsteam verbonden aan de TU Delft. We onderzoeken bij leden wat er op individueel & collectief niveau op de werkvloer speelt. Zaken die er toe doen. Wij brengen die, namens de leden, onder de aandacht van het College van Bestuur. 

Door onze stemmen te bundelen staan we sterker;
Kunnen we meer invloed uitoefenen op onderwerpen die ons werk direct raken. 

Het gaat om jouw werk. Jouw arbeidsvoorwaarden.  

Wij hebben goede kennis van de CAO en de rechtspositieregelingen van TU Delft. En omdat we, net als jij medewerker zijn aan de TU Delft, kennen wij de bedrijfscultuur en weten we hoe de hazen lopen. 

Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe sterker ons team en hoe sterker onze (onderhandelings)kracht binnen TU Delft. 

Dat betekent meer invloed. Daaraan moeten we blijven bouwen. Dat doen we met elkaar. En vooral voor elkaar. Maar altijd samen. Doe jij mee?

Word jij ook actief bij de FNV aan de TU Delft?

(B)BLG

De BBLG (= Bestuur Bedrijfsledengroep) is het dagelijks bestuur van FNV TU Delft. De BBLG hoort wat er speelt op afdelingen en diensten van de TU Delft. De vrijwilligers van de BBLG zorgen o.a. voor dat FNV TU Delft goed georganiseerd is. Meer BLG

LAC-WO

Eeen goede cao komt pas tot stand als de vakbonden de belangen van de medewerkers kennen. Die belangen bespreken zij aan de landelijke cao-tafel met de werkgever (de VSNU). Wil jij aandacht voor bepaalde zaken of thema’s? Bespreek ze met de leden van de LAC-WO (= Landelijke AdviesCommissie WO). Meer LAC-WO

Belangenbehartiging

Heb jij advies of hulp nodig? De belangenbehartigers van de FNV kennen de cao, sociale wetgeving én de regelingen van de TU Delft. De vakbondsconsulenten helpen leden bij vragen, zoeken mee naar een oplossing voor een probleem. En desnoods gaan ze mee naar een (lastig) gesprek. Meer belangenbehartigers