Versterken

Mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en life-long learning

route_mobiliteitHeb je een geweldige baan waar je nog lang niet op bent uitgekeken? Of heb je best een leuke baan en ben je toe aan iets nieuws, maar wil je in deze tijd je zekerheid niet kwijt? Of wil je perse bij de TU Delft blijven werken, maar ben je op je functie uitgekeken? Wat jouw situatie ook is, het is belangrijk dat je je blijft ontwikkelen om voor een werkgever een aantrekkelijke werknemer te zijn. Het gaat immers om jouw mobiliteit, jouw duurzame inzetbaarheid. De cao Nederlandse Universiteiten besteedt aandacht aan de loopbaan en mobiliteit van medewerkers. Zowel de TU Delft als jijzelf moeten investeren in, en verantwoordelijkheid dragen voor jouw ontplooiing, mobiliteit en loopbaan. Life-long learning dus.

Hoe aantrekkelijk ben jij voor een werkgever?

Hier vind je enkele tips voor jouw loopbaanontwikkeling en vergroting van jouw mobiliteit:

  • Zit in jouw takenpakket een aantal taken in dat je goed doet, maar waar je minder plezier aan beleeft? Probeer die taken langzaam te vervangen door taken waar je wel uitdaging in vindt. Kijk ook eens naar cursus en opleiding in deze richting.

  • Heb jij een dienstverband voor bepaalde tijd van twee jaar of meer, of een vast dienstverband, zou je graag iets anders doen, maar weet je niet wat? Eenmaal per vijf jaar heb je recht op loopbaanadvies bij een professionele organisatie op kosten van de werkgever. Zie artikel 6.5 van de cao NU.

  • Sinds 2013 hebben alle medewerkers aan de Nederlandse universiteiten recht op twee ontwikkelingsdagen. Deze dagen kun je o.a. inzetten voor stages op een andere werkplek binnen de TU Delft, externe trainingen, trainingen die de TU Delft aanbiedt. Je kunt zelf ook een voorstel doen om de ontwikkelingsdagen te benutten. Zie artikel 6.9 van de cao NU.

  • Heb jij het prima naar je zin in je baan en bij de TU Delft, maar wil je toch “iets” erbij? Kom dan de medezeggenschap (de Ondernemingsraad of Onderdeelcommissie) versterken. Goed voor jouw employability en je leert de organisatie goed kennen. Bovendien kun je als OR- of OdC-lid deelnemen aan diverse trainingen en cursussen.

  • Je moet er op de eerste plaats zelf voor zorgen dat je baan bij jou blijft passen en interessant blijft. Ga met je leidinggevende in gesprek als je een opleiding wilt volgen of coaching/mentoring wil hebben.