WOinActie

Wat is #WOinActie?

WOinActie is een actiegroep, opgericht door Rens Bod (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam). De actiegroep vraagt aandacht voor de oplopende werkdruk aan universiteiten. De werkdruk groeit doordat het aantal studenten aan de universiteit toeneemt, maar universiteiten niet meer geld krijgen. Er komen dus bijvoorbeeld geen extra docenten.

De werkdruk moet omlaag!

De actiegroep #WOinActie heeft in 2017 een petitie opgesteld. De wetenschappers aan universiteiten konden zo in actie komen tegen het regeerakkoord. De petitie heeft intussen ruim 5.000 ondertekenaars. Ook de vakbonden hebben zich achter #WOinActie geschaard. Zij herkennen de signalen van extreme werkdruk bij universiteiten immers maar al te goed.

#WOinActie en de vakbonden hebben in mei de regering een open brief gestuurd waarin een ultimatum stond: meer geld. Dit zou moeten komen uit de afschaffing van de doelmatigheidskorting en uit het herstellen van de overheidsbijdrage naar het niveau van 2000. Het ultimatum liep af op Prinsjesdag 2018. De actiegroep waarschuwde voor acties.

Heeft de regering gehoor gegeven aan het ultimatum? Welnee! Uit de Miljoenennota blijkt dat de regering in 2019 de bezuinigingen op het hoger onderwijs zelfs nog verder opschroeft. Dus nog minder geld. En dat terwijl er voor academisch jaar 2018/2019 een behoorlijke stijging is van het aantal aanmeldingen ten opzichte van academisch jaar 2017/2018.

#Hoedan?

#WOinActie had bij het indienen van de open brief acties aangekondigd in de week van 24 tot 28 september 2018. Medewerkers van diverse universiteiten bereiden acties voor. O.a. de FNV ondersteunt eventuele acties. De FNV TU Delft zal onder haar leden een poster verspreiden. Ben je het eens met de eisen? Hang de poster dan op een zichtbare plaats op.

Het achterliggende idee van de acties is zichtbaarheid. De buitenwereld moet kunnen zien dat het ons menens is. Dat we houden van ons werk en dat we bereid zijn om keihard te werken. Maar eens houdt de rek op en breekt het koord. Dat willen we voorkomen. Daar is extra geld voor nodig!

Omdat de werkdruk aan het begin van een nieuw academisch jaar torenhoog is (en de actiebereidheid dus automatisch laag), heeft de FNV TU Delft voor de posters gekozen. Ben je het eens met #WOinActie, maar heb je (nu) geen tijd? Hang dan de poster op! FNV TU Delft zal een rondje maken in de gebouwen en met jullie eventuele vervolgacties voorbereiden.

Handige links

Website #WOinActie
Informatie landelijke actieweek
De flyer (NL) van #WOinActie

Kom ook in actie!

Print de poster uit en hang deze op een duidelijk zichtbare plaats op! En wil je kans maken op 2 bioscoopkaartjes? Maak een foto van jouw poster, of een poster die je op de campus ziet hangen en deel deze op Twitter. Gebruik de volgende hashtags: #TUDinActie, @WOinActie en @FNV_Tudelft.